ติดต่อสอบถาม

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร กองเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 ต่อ 3495, 3420